Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Aduan Salah Laku

Apakah yang dimaksudkan dengan SALAH LAKU pegawai penguat kuasa dan agensi penguatkuasaan? Menurut seksyen 24(1) Akta 700, salah laku bermaksud:

 1. apa-apa TINDAKAN YANG DIAMBIL atau TIDAK DIAMBIL oleh pegawai penguat kuasa atau agensi penguatkuasaan yang:
  • berlawanan dengan undang-undang bertulis;
  • berdasarkan kesilapan undang-undang atau fakta;
  • alasan patut diberikan tetapi tidak diberikan.
  • adalah tidak munasabah, tidak adil, menindas atau berdiskriminasi secara tidak wajar; dan
  • dilakukan atas motif yang tidak wajar, alasan atau pertimbangan yang tidak berkaitan.
 2. gagal mengikuti kaedah dan tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang atau oleh pihak berkuasa yang berkenaan; dan
   
 3. apa-apa kesalahan jenayah yang dilakukan oleh pegawai penguat kuasa atau agensi penguatkuasaan.

Contoh salah laku yang diadukan kepada Suruhanjaya:

 • Aduan pengadu tidak diambil dengan betul di mana pegawai yang menerima aduan pengadu gagal mencatatkan butiran yang diberikan oleh pengadu.
 • Siasatan yang mengambil masa yang terlalu lama dan pengadu tidak dimaklumkan mengenai status siasatan walaupun berkali-kali menghubungi Pegawai Penyiasat.
 • Pegawai penyiasat melengah-lengahkan siasatan.
 • Pertuduhan dikenakan tanpa mengambil kira sepenuhnya fakta kes dan undang-undang terpakai.
 • Pegawai penguat kuasa membuat arahan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
 • Kertas siasatan ditutup (Tiada Tindakan Lanjut) terlalu cepat 1 – 3 hari.
 • Agensi penguatkuasaan tidak ambil tindakan menangkap penjenayah walaupun jenayah yang berleluasa telah dilaporkan dan penjenayah dikenal pasti.