Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Maklumat Wajib Disertakan

A. BUTIRAN PENUH PENGADU

     1. Nama Pengadu
     2. Alamat Surat Menyurat
     3. Nombor Kad Pengenalan
     4. Nombor Telefon

B. BUTIRAN PEGAWAI PENGUAT KUASA

     1. Nama Penuh Pegawai / Agensi Penguatkuasaan Yang Diadu
     2. Tindakan Yang Diambil atau Tidak Diambil Olehnya

C. BUTIRAN ADUAN

     1. Tarikh dan Masa Salah Laku
     2. Saksi (jika ada)
     3. Salinan Foto, Video atau Dokumen Berkaitan