Complaint Line

03 - 8880 5651 / 5627/ 5725

Form

29 May 2017
 
 PENTADBIRAN
 KEWANGAN
 TEKNOLOGI MAKLUMAT
 SUMBER MANUSIA
 
Cuti
 Borang Cuti Rehat  (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat PSH   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat_Pelajar Amali   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Pembatalan Cuti Rehat   (Dicetak menggunakan kertas berwarna merah jambu)
 
 Elaun & Kemudahan
 Latihan

Borang Laporan Latihan
Borang Permohonan Latihan

Lawatan Persendirian
 Borang Lawatan Persendirian
Insuran Kesihatan

 Pertukaran & Peletakan Jawatan
 Time Off
 Borang Time Off    (Dicetak menggunakan kertas berwarna hijau)-Terkini
 
 Waktu Bekerja