Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Warning message

The string webform:147cd016-e8b9-4ef9-b4be-65ed10d9ad2f:preview_message could not be refreshed with the text format filtered_html because it is not allowed for translation.

Sebut Harga/Tender

Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) ingin menjemput pembekal/kontraktor yang ingin menyertai pelawaan sebut harga/tender di Suruhanjaya ini untuk berdaftar dengannya.

Pembekal/kontraktor yang dapat memberi bekalan/perkhidmatan seperti di bawah adalah digalakkan mendaftar:

 1. Percetakan - bahan rujuk, beg, t-shirt dan sebagainya
 2. Alat tulis dan keperluan pejabat
 3. Perkhidmatan katering
 4. Sewaan sistem audio dan keperluan audio
 5. Perkhidmatan penterjemahan / transkripsi
 6. Perkhidmatan latihan
 7. Keperluan ICT
 8. Cenderahati
 9. Penyelenggaraan/membaik pulih ruang pejabat
 10. Penyelenggaraan/membaik pulih peralatan pejabat
 11. Perabot dan alat kelengkapan pejabat
 12. Alat keperluan elektrik/elektronik
 13. Lain-lain keperluan pejabat

 

Sila isi maklumat di bawah untuk mendaftar:

Masukkan nombor pendaftaran syarikat anda.
(jika ada)

Sila kemukakan dokumen (yang terkini) berikut dan emelkan kepada eaic-perolehan@eaic.gov.my atau faks 03 8888 6526 (u.p. : Unit Perolehan, Seksyen Kewangan)

        a)    Sijil-sijil Pendaftaran Syarikat (SSM)
        b)    Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera (Kementerian Kewangan Malaysia)
        c)    Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia)
        d)    Lampiran A - Senarai Kod Bidang (Keterangan Pembekalan Barang)

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut berkenaan tender / sebutharga sila hubungi Unit Perolehan, Seksyen Kewangan di talian 03 8888 6513.