Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Logo

3 bentuk yang diolah daripada kuku harimau menunjukkan keberanian melindungi kepentingan orang ramai. Pertindihan antara 3 bentuk tersebut menunjukkan semangat saling membantu dalam memupuk integriti antara Suruhanjaya ini, orang ramai dan agensi-agensi penguatkuasaan.

3 bucu tepat bertembung menunjukkan Suruhanjaya ini mengamalkan ketegasan, ketelusan dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

3 warna iaitu merah, emas dan hitam adalah simbolik kepada Suruhanjaya ini dan melambangkan;

  • Merah

    Ketegasan EAIC dalam memperkasakan integriti di kalangan agensi penguatkuasaan.

  • Emas

    EAIC memandang berat dan menganggap penting setiap fungsi yang diamanahkan kepada EAIC melibatkan integriti.

  • Hitam

    Keberanian EAIC dalam bertindak tanpa rasa takut dan bimbang.