Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Mantan Pesuruhjaya

 

Keanggotaan ( 1 April 2011 - 31 Mac 2014 )

 1. Y.Bhg. Datuk Heliliah binti Mohd Yusof (Pengerusi)
 2. Y.Bhg. Datuk Paul Low Seng Kuan (Timbalan Pengerusi)
 3. Y.Bhg. Tan Sri Datuk Dr. Zulkefli bin A. Hassan (Pesuruhjaya)
 4. Y.Bhg. Dato’ Sri Robert Jacob Ridu (Pesuruhjaya)
 5. Y.Bhg. Professor Tan Sri Dato Seri Dr. Sharifah Hapsah binti Syed Hasan Shahabudin (Pesuruhjaya)
 6. Y.Bhg. Dato’ Salehuddin bin Saidin (Pesuruhjaya)
 7. Y.Brs. Encik Vinayak Prabhakar Pradhan (Pesuruhjaya)

Keanggotaan ( 15 Oktober 2011 - 15 Oktober 2017 )

 1. YA Datuk Yaacob Haji Md. Sam (Pengerusi)
 2. Y.Bhg. Tan Sri Datuk Dr. Zulkefli A. Hassan (Timbalan Pengerusi)
 3. Y.Bhg. Dato' Sri Robert Jacob Ridu
 4. Y.Brs.Encik Vinayak Prabhakar Pradhan
 5. Y.Brs.Puan Leong May Chan
 6. Y.Bhg. Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff
 7. Y.Brs.Encik Lee Sow Siong