Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Mantan Pesuruhjaya

 

Keanggotaan ( 1 April 2011 - 31 Mac 2014 )

 1. YBhg. Datuk Heliliah binti Mohd Yusof (Pengerusi)
 2. YBhg. Datuk Paul Low Seng Kuan (Timbalan Pengerusi)
 3. YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Zulkefli bin A. Hassan (Pesuruhjaya)
 4. YBhg. Dato’ Sri Robert Jacob Ridu (Pesuruhjaya)
 5. YBhg. Professor Tan Sri Dato Seri Dr. Sharifah Hapsah binti Syed Hasan Shahabudin (Pesuruhjaya)
 6. YBhg. Dato’ Salehuddin bin Saidin (Pesuruhjaya)
 7. YBrs. Encik Vinayak Prabhakar Pradhan (Pesuruhjaya)

Keanggotaan ( 15 Oktober 2014 - 15 Oktober 2017 )

 1. YA Datuk Yaacob Haji Md. Sam (Pengerusi)
 2. YBhg.  Tan Sri Datuk Dr. Zulkefli A. Hassan (Timbalan Pengerusi)
 3. YBhg.  Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff
 4. YBhg.  Dato' Sri Robert Jacob Ridu
 5. YBrs. Encik Vinayak Prabhakar Pradhan
 6. YBrs. Puan Leong May Chan
 7. YBrs. Encik Lee Sow Siong

Keanggotaan ( 1 November  2017 - 30 September 2019 )

 1. YBhg.  Dato’ A. Aziz A. Rahim (Pengerusi)
 2. YBhg.  Datuk Dr. Anis Yusal bin Yusoff (Timbalan Pengerusi) (sehingga 25 Julai 2018)
 3. YBhg.  Dato’ Sabariah Hassan
 4. YBrs. Encik Lee Sow Siong
 5. YBrs. Puan Leong May Chan
 6. YBrs. Encik James Deva Nayagam Gnanaratnam
 7. YBrs. Prof. Madya Dr. Abang Ekhsan bin Abang Othman