Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Mantan Pesuruhjaya

 

( 1 April 2011 - 31 Mac 2014 )

  1. Y.Bhg. Datuk Heliliah binti Mohd Yusof (Pengerusi)
  2. Y.Bhg. Datuk Paul Low Seng Kuan (Timbalan Pengerusi sehingga 16 Mei 2013 kerana dilantik sebagai Menteri di JPM)
  3. Y.Bhg. Tan Sri Datuk Dr. Zulkefli bin A. Hassan (Pesuruhjaya)
  4. Y.Bhg. Dato’ Sri Robert Jacob Ridu (Pesuruhjaya)
  5. Y.Bhg. Professor Tan Sri Dato Seri Dr. Sharifah Hapsah binti Syed Hasan Shahabudin (Pesuruhjaya)
  6. Y.Bhg. Dato’ Salehuddin bin Saidin (Pesuruhjaya)
  7. Y.Brs. Encik Vinayak Prabhakar Pradhan (Pesuruhjaya)