Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Pesuruhjaya

Keanggotaan


Keanggotaan Suruhanjaya adalah lantikan Yang di-Pertuan Agong dan atas nasihat Perdana Menteri. Lantikan ini adalah tidak lebih daripada 7 Pesuruhjaya, yang terdiri daripada seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi dan lima Pesuruhjaya. Keanggotaan ini adalah bagi tempoh tidak melebihi tiga tahun dan setiap anggota tidak boleh memegang jawatan melebihi dua tempoh yang berturut-turut selaras dengan seksyen 7(1) Akta 700.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah telah memperkenankan lantikan tujuh (7) orang Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) untuk tempoh tiga (3) tahun seperti yang berikut:

1. YBhg. Tan Sri Mohd Sidek Haji Hassan (Pengerusi)

2. YBhg. Tan Sri Datuk Zainun Ali (Timbalan Pengerusi)

3. YBhg. Tan Sri Dato’ Wira Aziah Ali (Pesuruhjaya)

4. YBhg. Tan Sri Mahmood Adam (Pesuruhjaya)

5. YBhg. Dato’ Alizatul Khair Osman Khairuddin (Pesuruhjaya)

6. YBhg. Dato’ John Louis O’hara (Pesuruhjaya)

7. YBrs. Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod (Pesuruhjaya)

X YBhg. Tan Sri Mohd Sidek Haji Hassan

YBhg. Tan Sri Mohd Sidek Haji Hassan telah diperkenan pelantikan sebagai Pengerusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa 1 Julai 2020.

Terdahulu, beliau merupakan Pengerusi Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) iaitu sebuah syarikat minyak dan gas nasional Malaysia. Jawatan tersebut disandang dari Julai 2012 sehingga Jun 2018.

Sebelum menyertai PETRONAS, YBhg. Tan Sri Sidek Haji Hassan telah berkhidmat di dalam Perkhidmatan Awam sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik selama 38 tahun di mana enam tahun terakhir perkhidmatannya adalah sebagai Ketua Setiausaha Negara sehingga beliau berusia 61 tahun pada 24 Jun 2012.

Memulakan karier dalam Perkhidmatan Awam pada 15 April 1974, YBhg. Tan Sri Mohd Sidek Haji Hassan telah berkhidmat sebagai Penolong Pengarah di Bahagian Perdagangan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Beliau mempunyai pengalaman yang luas di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dan memegang beberapa jawatan tertinggi di Pejabat MITI Tokyo (Jepun), Sydney (Australia) dan Washington D.C (Amerika Syarikat). Beliau turut dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan) pada 19 Januari 2001 dan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada 24 Oktober 2004.

YBhg. Tan Sri Mohd Sidek Haji Hassan turut menerajui beberapa institusi termasuk dilantik sebagai Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) pada tahun 2008 hingga 2013 dan kemudiannya telah dilantik sebagai Pro-Canselor Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) pada tahun 2012 hingga 2018.

Selain itu, beliau juga pernah berkhidmat sebagai Pengerusi di KLCC Property Holdings Berhad, KLCC REIT Management Sdn. Bhd. dan KLCC Holdings Sdn. Bhd. YBhg. Tan Sri Mohd Sidek Haji Hassan juga telah dilantik sebagai Pengerusi Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) pada tahun 2016 sehingga 2018. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah Top Glove Corporation Berhad dan Malayan Flour Mill Berhad.

YBhg. Tan Sri Mohd Sidek Haji Hassan adalah graduan Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) (Pentadbiran Awam) dari Universiti Malaya dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (M.B.A) dari Universiti New Hampshire Selatan, Amerika Syarikat. Pada tahun 2001, beliau juga telah menamatkan Program Pengurusan Lanjutan di Harvard Business School.

YBhg. Tan Sri Mohd Sidek Haji Hassan telah dianugerahkan Ijazah Kedoktoran Kehormat dalam Pentadbiran Awam daripada Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR), Ijazah Kedoktoran Kehormat dalam Pengurusan daripada Universiti Putra Malaysia (UPM), Ijazah Kedoktoran Kehormat dalam Pengurusan daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) dan Ijazah Kedoktoran Kehormat dalam Perniagaan Antarabangsa daripada Universiti Islam Antarabangsa (UIAM).

YBhg. Tan Sri Sidek Haji Hassan telah dianugerahkan The Distinguished Service Order daripada Kerajaan Singapura pada Jun 2012 atas sumbangan beliau mengeratkan hubungan kerjasama antara Perkhidmatan Awam Malaysia dan Singapura.

Pada Mei 2018, YBhg. Tan Sri Sidek Haji Hassan telah dianugerahkan Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star daripada Kerajaan Jepun atas sumbangan beliau mengukuhkan hubungan ekonomi di antara Jepun dan Malaysia.

X YBhg. Tan Sri. Datuk Zainun Ali

YBhg. Tan Sri Datuk Zainun Ali merupakan seorang graduan Sarjana Muda Undang-Undang (LL.B.)(Kepujian), Universiti Malaya dan Sarjana Undang–Undang (LL.M.) Universiti Cambridge, United Kingdom.

YBhg. Tan Sri Datuk Zainun Ali telah menyandang berbagai jawatan dalam bidang perundangan dan kehakiman sepanjang kariernya sejak tahun 1976. Sebelum dilantik menyertai badan kehakiman, beliau telah dilantik sebagai Pendaftar Syarikat di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada Oktober 1990 dan Ketua Pendaftar di Mahkamah Persekutuan Malaysia pada November 1994 dan Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Malaya, Kuala Lumpur pada Ogos 1996. Beliau telah menyumbang kepada bidang kehakiman apabila dilantik menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 2012.

YBhg. Tan Sri Datuk Zainun Ali juga merupakan ahli Lembaga Penasihat Rangkaian Integriti Kehakiman Global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau merupakan antara salah seorang daripada legal fraternity yang dilantik menyertai arena kehakiman antarabangsa berdasarkan penglibatan aktif dalam memajukan integriti kehakiman seluruh dunia.

Setelah bersara daripada perkhidmatan awam, YBhg. Tan Sri Datuk Zainun Ali telah dilantik sebagai Pengerusi, Lembaga Pengarah Malaysia Airports Holdings Berhad pada tahun 2019. Beliau juga adalah ahli Lembaga Pengarah Permodalan Nasional Berhad pada tahun yang sama.

Berkuat kuasa 1 Julai 2020, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memperkenan pelantikan YBhg. Tan Sri Datuk Zainun Ali sebagai Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan untuk tempoh tiga (3) tahun.

X YBhg. Dato’ John Louis O’Hara

YBhg. Dato’ John Louis O’Hara merupakan seorang bekas penuntut Maktab Tentera DiRaja Sungei Besi, graduan Sarjana Muda Undang-Undang (kepujian) daripada King's College University of London (1974) dan Barrister-at-Law dari Lincoln’s Inn, London (1976).

YBhg. Dato John Louis O’Hara mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perundangan dan kehakiman. Beliau memulakan karier profesional sebagai Majistret Mahkamah Kuala Lumpur (1976-1977), Timbalan Pendakwa Raya (negeri dan persekutuan)(1977-1982), Peguam Kanan Persekutuan, Bahagian Penasihat dan Antarabangsa Jabatan Peguam Negara (1982-1988) dan Penasihat Undang-Undang Kementerian Pertahanan (1988-1992). Setelah itu, beliau dilantik sebagai Hakim Kanan di Mahkamah Sesyen Kota Bharu,(1992-1994), Penasihat Undang Undang Kementerian Luar Negeri (1994-1999), Timbalan Ketua Bahagian Guaman, Jabatan Peguam Negara (1999) dan Pengerusi Mahkamah Perindustrian, (2000-2001). Beliau juga telah diberikan kepercayaan untuk memimpin sebagai Pengerusi Lembaga Penasihat, Jabatan Perdana Menteri (2002-2003) serta dilantik menjadi Ketua Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa di Jabatan Peguam Negara, (2003-2005), dan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang (2005-2007).

Beliau kemudian meneruskan khidmat dalam profesion kehakiman sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang (2007-2010) dan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (2011 sehingga beliau bersara pada 2017).

Berkuat kuasa 1 Julai 2020, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memperkenan pelantikan YBhg. Dato’ John Louis O’Hara sebagai Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan untuk tempoh tiga (3) tahun.

X YBrs. Profesor. Dr. Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmod

YBrs. Profesor. Dr. Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmod merupakan seorang graduan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Universiti Malaya (1986) dan Ijazah Sarjana Undang-Undang King’s College, University of London, England (1988), Diploma Syariah Latihan dan Amalan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) (1991) dan Ijazah Doktor Falsafah, University of Aberdeen, Sotland (1995).

Memulakan karier di UIAM pada tahun 1986, YBrs. Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod telah berkhidmat sebagai tutor sebelum dilantik sebagai pensyarah pada tahun 1988. Selain berkhidmat sebagai pensyarah, beliau turut memegang beberapa jawatan pentadbiran termasuk dalam pengurusan akademik dan hal-ehwal pelajar. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Dekan Fakulti, Dekan Fakulti dan Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar). Beliau seterusnya dilantik sebagai Penasihat Undang-Undang, UIAM dari tahun 2012 sehingga tahun 2016. Di samping itu beliau pernah menganggotai beberapa jawatankuasa penting dalam Universiti termasuk Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Peraturan dan Pengawalan Pengurusan, Pengerusi Jawatankuasa Akaun Amanah bagi Akaun Amanah Kakitangan Mungkir Kontrak (T-118-0001), Ahli Jawatankuasa Disiplin (Kakitangan dan Pelajar), Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar, Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Tadbir Urus Baik, CMI, Ahli Pasukan Teras Perancangan Strategik dan Ahli Jawatankuasa Integriti Akademik Di peringkat kebangsaan beliau pernah menjadi ahli Majlis Dekan-Dekan Undang-undang Malaysia, Majlis Dekan Pasca Siswazah Kebangsaan, Pengerusi Standard Program Kurikulum Undang-undang dan Syariah, Kerangka Kelayakan Malaysia (MQA). Beliau ialah Pemeriksa Luar untuk Program Undang-udang dan Syariah, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau juga seorang Pegawai Integrity Bertauliah (CeIO).

Pada 1 Julai 2020, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memperkenan pelantikan YBrs. Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod sebagai Pesuruhjaya EAIC untuk untuk tempoh tiga (3) tahun.

X YBhg. Tan Sri Dato’ Wira Aziah Ali

YBhg. Tan Sri Dato’ Wira Aziah Ali merupakan graduan Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian), Universiti Malaya (1976).

YBhg. Tan Sri Dato’ Wira Aziah Ali memulakan profesion perundangan dan kehakiman sejak tahun 1976 di Kementerian Pertahanan, Jabatan Peguam Negara (1978) Jabatan Perkhidmatan Awam (1988). Seterusnya beliau telah dilantik sebagai Hakim Kanan Mahkamah Sesyen, Negeri Sembilan (1992), Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya (1994) dan bertugas sebagai Penasihat Undang-Undang Negeri Sembilan pada tahun 2001 sebelum dilantik sebagai Ketua Pengarah Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) pada tahun yang sama.

YBhg. Tan Sri Dato’ Wira Aziah Ali melanjutkan perkhidmatannya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (2007), Hakim Mahkamah Rayuan (2011) dan Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia (2016).

YBhg. Tan Sri Dato’ Wira Aziah Ali dilantik menganggotai Jawatankuasa Rayuan Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC) di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pada 1 September 2020.

YBhg. Tan Sri Dato’ Wira Aziah Ali telah diperkenan pelantikan sebagai Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa 1 November 2020 untuk tempoh tiga (3) tahun.

X YBhg. Tan Sri Mahmood Adam

YBhg. Tan Sri Mahmood Adam merupakan graduan Sarjana Muda (Kepujian), Universiti Malaya (1976) dan Diploma Pentadbiran Awam, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) (1980).

YBhg. Tan Sri Mahmood Adam memulakan khidmat sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik di Jabatan Imigresen Malaysia pada tahun 1976 dan kemudian di beberapa agensi awam persekutuan lain iaitu Kementerian Pertahanan (1981), Jabatan Perkhidmatan Awam (1986), Jabatan Perdana Menteri (1992) dan Kementerian Luar Negeri (1996). YBhg. Tan Sri Mahmood Adam berpengalaman berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia di Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2003 dan seterusnya dilantik sebagai Setiausaha Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia pada tahun 2006.

YBhg. Tan Sri Mahmood Adam kemudian menyandang beberapa jawatan eksekutif dalam jentera perkhidmatan awam iaitu sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Pentadbiran) di Kementerian Pertahanan (2007), Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia (2008) dan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri (2009) sehingga dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan pada tahun 2012 sehingga 2015.

YBhg. Tan Sri Mahmood Adam telah diperkenan pelantikan sebagai Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa 1 November 2020 untuk tempoh tiga (3) tahun.

X YBhg. Dato’ Alizatul Khair Osman

YBhg. Dato’ Alizatul Khair Osman Khairuddin merupakan graduan Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) di Universiti Malaya (1976) dan Sarjana Undang-Undang, di London School of Economics, Universiti London, United Kingdom (1982).

YBhg. Dato’ Alizatul Khair Osman Khairuddin mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perundangan dan kehakiman sejak tahun 1976. Bermula sebagai Penasihat Undang-Undang di Kementerian Pendidikan pada tahun 1984, YBhg. Dato’ Alizatul Khair Osman telah berkhidmat di Jabatan Peguam Negara sebagai Timbalan Ketua Bahagian Guaman pada tahun 1995 dan kemudiannya di Pejabat Penasihat Undang-Undang Pulau Pinang pada tahun yang sama.

YBhg. Dato’ Alizatul Khair Osman Khairuddin seterusnya berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Shah Alam (2003), Hakim Mahkamah Tinggi di Mahkamah Tinggi Shah Alam (2004), Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (2008) dan Hakim Mahkamah Rayuan Malaysia (2011) sehingga dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia pada tahun 2017 sehingga 2019.

YBhg. Dato’ Alizatul Khair Osman Khairuddin telah diperkenan pelantikan sebagai Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa 1 November 2020 untuk tempoh tiga (3) tahun.

  • Tan Sri Mohd Sidek Haji Hassan
  • Tan Sri Datuk Zainun Ali
  • Tan Sri Dato’ Wira Aziah Ali
  • Tan Sri Mahmood Adam
  • Dato’ Alizatul Khair Osman
  • Dato’ John Louis O’Hara
  • Profesor. Dr. Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmod