Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Borang

29 Mei 2017
 
 
 PENTADBIRAN
 KEWANGAN
 TEKNOLOGI MAKLUMAT
 SUMBER MANUSIA

 

 Cuti

 

 Borang Cuti Rehat  (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat PSH   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat_Pelajar Amali   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Pembatalan Cuti Rehat   (Dicetak menggunakan kertas berwarna merah jambu)

 

 Elaun & Kemudahan

 

 

 Latihan

 

 

 Lawatan Persendirian

 

 

 Pertukaran & Peletakan Jawatan

 

 

 Time Off

 

 Borang Time Off    (Dicetak menggunakan kertas berwarna hijau)

 

 Waktu Bekerja