Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Visi, Misi & Moto

Visi

Peneraju dalam penguatkuasaan, transformasi & pembudayaan integriti di kalangan Agensi Penguatkuasaan Malaysia berteraskan profesionalisme dan amalan terbaik.

Misi

Memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan yang berintegriti di kalangan Agensi Penguatkuasaan Malaysia melalui pengendalian aduan dan siasatan secara telus, berani dan profesional.

Moto

  • Tegas
  • Telus
  • Efisien