KEANGGOTAAN PESURUHJAYA

Keanggotaan Pesuruhjaya EAIC adalah selaras dengan peruntukan subseksyen 5(1) Akta 700 yang menyatakan Yang di-Pertuan Agong hendaklah, atas nasihat Perdana Menteri, melantik tidak lebih daripada tujuh orang Pesuruhjaya yang terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi. Keanggotaan ini berkuat kuasa bagi tempoh tidak melebihi tiga tahun dan setiap Pesuruhjaya tidak boleh memegang jawatan melebihi dua tempoh berturut-turut selaras dengan subseksyen 7(1) dan 7(2) Akta 700.

Barisan Pesuruhjaya Penggal Kelima yang dilantik berkuat kuasa mulai 1 Februari 2024 hingga 31 Januari 2027 terdiri daripada:

  1. YBhg. Tan Sri Dr. Ismail Hj. Bakar (Pengerusi);
  2. YBhg. Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham (Timbalan Pengerusi);
  3. YBhg. Datuk Seri Dr. Yusof Ismail (Pesuruhjaya);
  4. YBhg. Dato' Seri Dr. Razali Ab. Malik (Pesuruhjaya);
  5. YBhg. Dato' Dr. Mohd Gazali Abas (Pesuruhjaya);
  6. YBhg. Datuk Ong Lam Kiat (Pesuruhjaya); dan
  7. YBhg. Datuk Siti Zainab Omar (Pesuruhjaya).
 
YBhg. Tan Sri Dr. Ismail Hj. Bakar
 
 
YBhg. Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham
 
YBhg. Datuk Seri Dr. Yusof Ismail
YBhg. Dato' Seri Dr. Razali Ab. Malik
YBhg. Dato' Dr. Mohd Gazali Abas
 
YBhg. Datuk Ong Lam Kiat
 
YBhg. Datuk Siti Zainab Omar
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan
Aras 5, Blok Menara
Menara Usahawan
No. 18 Persiaran Perdana, Presint 2
62652 Putrajaya, Malaysia

am TALIAN AM+603-8880 5650

faks FAKS+603-8880 5646

emel E-MEL Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Keseluruhan 11089

PENGERUSI

sidek

TAN SRI DR. ISMAIL HJ. BAKAR dilahirkan pada 19 Januari 1960 di Johor. Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian), Universiti Malaya (1983), Diploma Pentadbiran Awam, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) (1986), Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (M.B.A) (1995) dan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dari Universiti Hull, United Kingdom (2004).

Tan Sri Dr. Ismail Hj. Bakar berpengalaman luas dalam perkhidmatan awam menerusi pelantikan beliau sebagai Pengarah Kementerian Kewangan (Perbendaharaan) dan kemudian sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia (2014). Setelah itu, beliau menggalas tugas sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (2015) sebelum dilantik sebagai Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia, Kementerian Kewangan (2018).

Tan Sri Dr. Ismail Hj. Bakar menyandang jawatan tertinggi dalam sektor perkhidmatan awam sebagai Ketua Setiausaha Negara yang juga bertindak sebagai Setiausaha kepada Jemaah Menteri pada tahun 2018 sehingga 2019.

Sepanjang perkhidmatan, Tan Sri Dr. Ismail Hj. Bakar telah dianugerahkan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota (P.S.M.), Seri Mahkota Wilayah (S.M.W.) dan Darjah Kebesaran Sultan Ahmad Shah Pahang (D.S.A.P).

Tan Sri Dr. Ismail Hj. Bakar telah diperkenankan pelantikan sebagai Pengerusi EAIC oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XVI berkuat kuasa mulai 1 Februari 2024 bagi tempoh tiga tahun.

TIMBALAN PENGERUSI

sidek

DATUK DR. PRASAD SANDOSHAM ABRAHAM dilahirkan pada 11 Julai 1951 di Singapura. Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) Universiti Nottingham, United Kingdom (1974).

Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham berpengalaman luas dalam bidang perundangan dan kehakiman menerusi penyertaan beliau dalam The Honourable Society of Middle Temple pada tahun 1975 sebelum berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Malaya (2011), Hakim Mahkamah Rayuan (2014) dan Hakim Mahkamah Persekutuan (2017 sehingga 2018).

Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham kemudian meneruskan khidmat dengan menganggotai Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (2018 sehingga 2020) dan kemudian dilantik menjadi Timbalan Pengarah di Pusat Timbang Tara Antarabangsa (AIAC) (2020). Pada tahun 2023, beliau telah menganggotai Ahli Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sehingga kini.

Sepanjang perkhidmatan, Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham telah dikurniakan pingat kebesaran Honorary Doctorate serta Alumni Laureate Lifetime Achievement Award daripada Universiti Nottingham, United Kingdom serta darjah kebesaran Panglima Jasa Negara (P.J.N.).

PESURUHJAYA

sidek

DATUK SERI DR. YUSOF ISMAIL dilahirkan pada 14 Mei 1962 di Terengganu. Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi, B.EC (Kepujian) dari Universiti Malaya (1985), Diploma Pengurusan Awam dari Institut Tadbiran Awam (INTAN) (1988), Diploma Pengajian Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia (1991), Ijazah Sarjana (Development of Economic) Kolej Williams, Amerika Syarikat (1997) dan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) Universiti Putra Malaysia (2011).

Datuk Seri Dr. Yusof Ismail berpengalaman luas dalam perkhidmatan awam menerusi pelantikan sebagai Setiausaha Bahagian di Kementerian Kewangan (2018) dan Timbalan Ketua Pengarah di Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) seterusnya dilantik sebagai Ketua Pengarah MAMPU (2020 sehingga 2023).

Sepanjang perkhidmatan, Datuk Seri Dr. Yusof Ismail telah dianugerahkan darjah kebesaran Seri Mahkota Wilayah (S.M.W.), Dato’ Setia Sultan Mizan Zainal Abidin (D.S.M.Z.) dan Darjah Indera Mahkota Pahang (D.I.M.P.).

Datuk Seri Dr. Yusof Ismail telah diperkenankan pelantikan sebagai Pesuruhjaya EAIC oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI berkuat kuasa mulai 1 Februari 2024 untuk tempoh tiga tahun.

PESURUHJAYA

sidek

DATO’ SERI DR. RAZALI AB MALIK dilahirkan pada 6 Januari 1963 di Negeri Sembilan. Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (1986), Diploma Pengurusan Awam, Institut Tadbiran Awam (INTAN) (1997), Ijazah Sarjana Strategi dan Diplomasi UKM (2003) dan Ijazah Doktor Falsafah (Sains Politik) UKM (2014).

Dato’ Seri Dr. Razali Ab Malik berpengalaman luas dalam perkhidmatan awam menerusi pelantikan sebagai Ketua Unit Korporat di INTAN (2005) sebelum menyertai Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi sebagai Setiausaha Bahagian (2011 sehingga 2015). Beliau kemudian dilantik sebagai Ketua Kluster di INTAN (2015 sehingga 2018) sebelum dilantik menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (2018 sehingga 2023).

Sepanjang perkhidmatan, Dato’ Seri Dr. Razali Ab Malik telah dianugerahkan darjah kebesaran Kesatria Mangku Negara (K.M.N.), Seri Setia Negeri Sembilan Yang Amat Cemerlang (S.S.N.S.) dan Dato’ Paduka Negeri Sembilan (D.P.N.S).

Dato’ Seri Dr. Razali Ab Malik telah diperkenankan pelantikan sebagai Pesuruhjaya EAIC oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI berkuat kuasa mulai 1 Februari 2024 untuk tempoh tiga tahun.

PESURUHJAYA

sidek

DATO’ DR. MOHD GAZALI ABAS dilahirkan pada 1 Julai 1960 di Kelantan. Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian), Universiti Malaya (1983), Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan), Universiti Nottingham, United Kingdom (1991) dan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) (Maklumat dan Telekomunikasi Global), Universiti Waseda, Jepun (2005).

Dato’ Dr. Mohd Ghazali Abas berpengalaman luas dalam perkhidmatan awam menerusi pelantikan sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi) di Kementerian Sumber Manusia (2015) sebelum berkhidmat di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik (2017). Beliau kemudian dilantik sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Sumber Manusia (2017), Kementerian Pendidikan Tinggi (2018) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (2019).

Sepanjang perkhidmatan, Dato’ Dr. Mohd Ghazali Abas telah dianugerahkan darjah kebesaran Kesatria Mangku Negara (K.M.N.), Dato’ Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi II) (D.P.S.K.) dan Bentara Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi IV) (B.S.K.).

Dato’ Dr. Mohd Ghazali Abas telah diperkenan pelantikan sebagai Pesuruhjaya EAIC oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI berkuat kuasa mulai 1 Februari 2024 untuk tempoh tiga tahun.

PESURUHJAYA

sidek

DATUK ONG LAM KIAT dilahirkan pada 9 Oktober 1956 di Perak. Beliau memegang Ijazah Sastera dari Ealing College of Higher Education (1980), Degree of Utter Barrister, Honorary Society of Lincoln’s Inn (1981) dan Ijazah Sarjana Undang-Undang, Universiti Hong Kong (1993).

Datuk Ong Lam Kiat berpengalaman luas dalam bidang perundangan dan kehakiman menerusi khidmat sebagai Pesuruhjaya Kehakiman (2007), Hakim Mahkamah Tinggi Johor Bharu (2010), Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor (2013), Hakim Mahkamah Rayuan (2014) dan Hakim Mahkamah Persekutuan (2019).

Sepanjang perkhidmatan, Datuk Ong Lam Kiat telah dianugerahkan darjah kebesaran Panglima Jasa Negara (P.J.N.).

PESURUHJAYA

sidek

DATUK SITI ZAINAB OMAR dilahirkan pada 31 Mei 1963 di Selangor. Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dari Universiti Essex, United Kingdom (1985) dan Certificate of Barrister dari Gray’s Inn, United Kingdom (1986).

Datuk Siti Zainab Omar berpengalaman luas dalam bidang perundangan dan kehakiman menerusi khidmat sebagai Peguam Cara Perbendaharaan di Kementerian Kewangan (2009), Timbalan Ketua Bahagian Penasihat (Munisipal), Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Peguam Negara (AGC) (2012), Pegawai Undang-Undang di AGC (2013), Ketua Bahagian Penasihat, Penasihat Utama Persekutuan AGC (2014) dan Peguam Cara Negara II (2018 sehingga 2023).

Sepanjang perkhidmatan, Datuk Siti Zainab Omar telah dianugerahkan darjah kebesaran Panglima Jasa Negara (P.J.N.).

Datuk Siti Zainab Omar telah diperkenan pelantikan sebagai Pesuruhjaya EAIC oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI berkuat kuasa mulai 1 Februari 2024 untuk tempoh tiga tahun.